سفارش بیمه درمان

بیمه تعاون درحال حاضر با بیش از هزار مرکز درمانی در ایران شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز تشخیصی قرارداد همکاری دارد لیست این مراکز در سایت اینترنتی بیمه تعاون به نشانی www.taavon-ins.ir قابل رویت است .

بیمه ها

انواع بیمه های قابل ارائه توسط بیمه تعاون،
در حوزه های سلامت و کسب و کار.

بیمه درمان

بیمه درمان به صورت تخصصی در حوزه سلامت فعالیت می کند و در انواع انفرادی و گروهی جهت تامین سلامت و امور درمانی بیمه گذار عرضه می شود.

درخواست بیمه

بیمه درمان تکمیلی انفرادی

هیچکس قادر به پیش بینی وضعیت سلامت خود یا خانواده خود در آینده نیست در هنگام بروز بیماری یکی از بزرگترین معضلات بیمه شدگان هزینه های گزاف درمان است بیمه تعاون با ارائه پوشش درمان انفرادی تلاش نموده دغدغه هزینه های درمان را از دوش بیماران و خانواده ایشان که به هر دلیل نمی توانند یا نمی خواهند از خدمات بیمه درمان گروهی استفاده نمایند بردارد. در این بیمه نامه پرداخت هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حوادث طبق شرایط بیمه نامه تعهد می گردد البته هزینه درمان بیماریهایی که منشا آن به قبل از صدور بیمه نامه برمی گردد قابل پرداخت نیست .

در ببمه انفرادی تعاون انجام آزمایش برای همه متقاضیان الزامی نیست بلکه پس از تکمیل پرسشنامه پزشکی و بررسی وضعیت جسمانی متقاضی ، بنا بر شرایط ممکن است نیاز به انجام آزمایش باشد تا مشخص شود آیا فرد می‌تواند از خدمات بیمه تعاون استفاده کند یا خیر.

طرح‌های بیمه درمان انفرادی

  • طرح برنا
  • طرح کوشا
  • طرح رسا
  • طرح دارا
  • طرح پارسا
  • طرح والا