بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی، در قالب طرح های مختلفی ارائه می شود. بیمه های تکمیلی به شکل زیر دسته بندی می شود:

  • بیمه تکمیلی انفرادی
  • بیمه تکمیلی گروهی
  • بیمه تکمیلی خانواده
  • بیمه درمان کسب و کارهای کوچک

معرفی انواع بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی انفرادی

بیمه تکمیلی انفرادی نوعی بیمه نامه درمانی تک نفره است که برای یک نفر صادر می شود. هر کسی می تواند با داشتن بیمه پایه خودش را بیمه تکمیلی کند، بیمه در مان تکمیلی انفرادی شامل همه پوشش های بیمه درمان گروهی است فقط قیمت آن بیشتر است.

بیمه تکمیلی خانوادگی

بیمه تکمیلی خانواده در واقع بیمه تکمیلی انفرادی است که فرد می تواند همزمان خودش و اعضای خانواده اش را تحت پوشش بیمه نامه درمان قرار بدهد. اگر سرپرست خانواری از طرف محل کار خود بیمه نشده باشد می تواند بیمه درمان تکمیلی بخرد و همسر، فرزندان و حتی پدر و مادر خود را بیمه کند.

بیمه تکمیلی گروهی(سازمانی)

تمام شرکت ها، کارگاه ها و انواع محیط های کاری می توانند برای پرسنل و کارمندان خود بیمه درمان تکمیلی گروهی و یا سازمانی بخرند. حق بیمه برای بیمه های درمان تکمیلی گروهی از بیمه نامه های تکمیلی انفرادی کمتر است. در زمان خرید بیمه تکمیلی سازمانی کارفرما نع، تعداد پوشش ها و سقف تعهدات را برای اعضای پرسنل خود انتخاب می کند. در ضمن بیمه شده ها می توانند افراد تحت تکفل خود مثل اعضای درجه یک خانواده را هم تحت پوشش بیمه تکمیلی سازمانی قرار بدهند.

بهترین بیمه درمان تکمیلی

امروزه به دلیل افزایش هزینه های درمان، داشتن بیمه درمان تکمیلی برای هر شخص یک ضرورت می باشد.

مزایا بیمه درمان تکمیلی

سهم پرداختی بیمه های پایه مثل بیمه های تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی برای هزینه های پزشکی و درمانی تحت پوشش معمولا و نهایتا 30 درصد است. مزیت بیمه های درمانی تکمیلی جبران حداکثری هزینه های درمانی و بیمارستانی است.

مدت بیمه نامه درمان تکمیلی

مدت بیمه نامه درمان تکمیلی یک سال تمام شمسی است که تاریخ شروع و پایان آن با توافق طرفین در بیمه  نامه درج می شود.

 

آرامش را انتخاب کنید
بیمه درمان تکمیلی انفرادی

آرامش خاطر را برای پرسنل خود فراهم کنید.

بیمه درمان کسب و کارهای کوچک

شرایط بیمه درمان تکمیلی و انفرادی

  • سن بیمه‌شده اصلی باید حداقل 18 سال و حداکثر 70 سال باشد.
  • بیمه‌شده باید بیمه پایه‌ مثل بیمه تامین‌ا‌جتماعی یا خدمات درمانی داشته باشد. (در صورت نداشتن بیمه پایه به مبلغ حق بیمه افزوده می شود)
  • فرزندان پسر‌ تا سن 22 سالگی و فرزندان دختر تا سن 18 می‌توانند تحت پوشش بیمه تکمیلی خانوادگی قرار بگیرند.