بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث،زیان های ناشی از وقوع یک حادثه که علت آن یک وسیله نقلیه می باشد و به یک شخص ثالث خسارت بدنی و  یا مالی وارد شده است را جبران میکند. برای جبران هر کدام از خسارت ها سقف مشخصی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است. بیمه نامه شخص ثالث یک بیمه اجباری است و کلیه وسایل نقلیه باید  این بیمه نامه را داشته باشند.

قیمت بیمه شخص ثالث

قیمت بیمه شخص ثالث متاثر از عوامل متعددی می باشد. در ابتدای هر سال حداقل و حداکثر حق بیمه شخص ثالث از طریق بیمه مرکزی اعلام می شود. قیمت نهایی مبلغ بیمه شخص ثالث هم با توجه حداقل پوشش مالی محاسبه می شود. قیمت بیمه شخص ثالث بر اساس مبلغ دیه تعیین می شود و میزان حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث هر ساله بر اساس 2.5 درصد دیه ماه های حرام محاسبه می شود. که حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث در سال 1402، معادل 30 میلیون تومان می باشد. عوامل تعیین کننده قیمت بیمه شخص ثالث موارد زیر می باشد:

 • درصد تخفیف به سابقه راننده
 • تاریخ انقضا بیمه نامه قبلی
 • جریمه دیرکرد تمدید بیمه نامه شخض ثالث
 • میزان پوشش مالی بیمه نامه شخص ثالث
 • تخفیف عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث
 • مدت اعتبار بیمه نامه (کوتاه مدت یا یک ساله)
 • سال تولید و ساخت خودرو
 • تعداد سیلندر و کاربری خودرو

پوشش های بیمه شخص ثالث

پوشش بیمه شخص ثالث شامل دو نوع خسارت جانی(بدنی) و مالی می شود.
خسارت مالی: خسارت هایی که به اموال شخص وارد می شود مانند تصادف و خسارت به خودروی ثالث.
خسارت های بدنی: خسارت های  جانی که به اشخاص وارد می شود.
پوشش حوادث راننده: خسارت جانی راننده مقصر آسیب دیده به شرط داشتن گواهینامه معتبر و مرتبط با خودرو، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار میگیرد، خسارت خودرو با بیمه بدنه قابل جبران می باشد.

کاهش تخفیف بیمه شخص ثالث با هر بار خسارت

بیمه گزارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه باعث پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث شوند و در هنگام تمدید، متناسب با نوع و تعداد خسارت هایی که مسبب آن بوده اند مشمول هزینه های اضافی می شوند.(این هزینه های اضافی حدقل 20 درصد و حداکثر 100 درصد است.)

تخفیف بیمه شخص ثالث

برای تشویق بیمه گزاران به رانندگی ایمن و رعایت قوانین و مقررات، بیمه گر برای بیمه گزارانی که در یک سال بیمه ای مرتکب خسارت نشده باشند تخفیف هایی در نظر گرفته است. که مطابق با جدول بالا می باشد.(حداقل تخفیف بیمه 5درصد و حداکثر 70 درصد است.)

بیمه شخص ثالث، یک بیمه اجباری است

بیمه شخص ثالث

شما می توانید به راحتی بیمه شخص ثالث خود را به صورت آنلاین تهیه کنید.

بیمه شخص ثالث

فسخ بیمه شخص ثالث:

فسخ بیمه شخص ثالث فقط در شرایط زیر امکان پذیر می باشد :

 • خودرو اسقاط شده باشد.
 • وسیله نقلیه سرقت شده باشد و گواهی معتبر از نیروی انتظامی داشته باشد.
 • ماشین فرسوده باشد.
 • برای یک خودرو، از دو شرکت بیمه نامه صادر شده باشد که بیمه نامه دوم ابطال می شود.

حذف الحاقیه بیمه شخص ثالث:

در قوانین جدید، صدور الحاقیه و پرداخت هزینه های اضافی حذف شده است. در سالهای گذشته اگر تاریخ شروع بیمه نامه شخص ثالث فرد بر اساس میزان دیه جدید نبود، بیمه گزار می بایست برای مدت باقی مانده از بیمه نامه در سال جدید حق بیمه پرداخت می کرد و برای آن الحاقیه صادر می شد. در حال حاضر نیازی به پرداخت این مبلغ نیست.